Book

In english below

INVESTÉR BÆREDYGTIGT


Bog & lydbog


Bogen Invester Bæredygtigt - og bliv fremtidens vinder på aktiemarkedet er skrevet til dig, som gerne vil lære at investere i selskaber, der bliver morgendagens vindere, fordi de selskaber, der selv kan tage samfundsansvar i dag, er bedre rustet til fremtidens krav. De bæredygtige selskaber følger i højere grad med de store trends, hvilket gør dem mindre sårbare over for udefrakommende restriktioner og mulige skandalesager.


Bogen lærer dig at researche på selskabernes profiler og gennemskue, hvornår deres initiativer reelt er bæredygtige og ansvarlige, og hvornår det blot er varm luft. 


Bogen har tre dele. Den første del handler om at sætte mål i livet, leve økonomisk bevidst og skabe rum til at investere. Bogens anden del går i dybden med, hvad en bæredygtig investering er og dilemmaerne deri og bogens tredje del handler om, hvad du kan gøre for at finde ansvarlige selskaber, investere bæredygtigt og forhåbentligt opnå et godt økonomisk afkast.


Investér bæredygtigt giver dig redskaberne til at investere med mindre risiko, større afkast og god samvittighed.

INVEST SUSTAINABLY


Book & Audiobook (only in Danish)


The book Invest Sustainably - and become a future winner in the stock market is written for you who would like to learn how to invest in companies that will be tomorrow's winners, because the companies that can take Corporate Social Responsibility today – are better equipped for the demands of the future. Sustainable companies are increasingly keeping up with major trends, making them less vulnerable to regulations, customer demands, possible scandals and reputational risks.


The book teaches you to research the companies' profiles and figure out when their initiatives are really sustainable and responsible, and when it is just hot air or even greenwashing. A book on sustainable investing with what, how and why.


The book has three parts. The first part is about setting goals in life, living financially conscious, and creating space to invest. The second part of the book goes into depth with what a sustainable investment is and the dilemmas therein and the third part of the book is about what you can do to find responsible companies, invest sustainably and hopefully achieve a good financial return.


Invest sustainably gives you the tools to invest with less risk, greater returns, and a good conscience.