Courses for businesses

Sustainability skills for all

We teach sustainability for businesses - to up-skill your work force. Because knowledge of sustainability is the key to reach any sustainability goals. Are you ready to take the next step towards a more sustainable future? 

 I 

V

Take a look  -

Courses are in Danish - for now:

INTRO TIL BÆREDYGTIGHED

Sustainify


Introduktion til bæredygtighed, herunder begreber, definitioner og de forskellige frameworks, såsom; SDG, CSR og ESG. Introduktion til diverse certificeringer, mærkningsordninger og kildekritik.


Kursisten har herefter grundlæggende...

CIRKULÆR FORRETNINGS-FORSTÅELSE

Sustainify


Kurset giver indsigt i cirkulære forretningsmodeller, udfordringer og lovkrav. Herunder krav fra EU  til produktdesign og produktion.Kursisten får grundlæggende viden...


MARKEDSFØRING

& BRUG AF BÆRE-DYGTIGE PÅSTANDE

Sustainify


Kurset giver kursisten grundlæggende viden om brug af grønne og etiske påstande i virksomhedens markedsføring, herunder greenwashing og hvordan vi identificerer det og undgår det.


Kursisten kan identificere...

CIRKULÆR ØKONOMI

Sustainify


Kurset giver indsigt i definition, betydning og fordele, herunder lovkrav, virksomhederne stilles. Samt introduktion til affaldshierarkiet i forbindelse med cirkulær økonomi.


Kursisten får grundlæggende viden...


VIRKSOMHEDENS ESG & ESG-RAPPORTERING

Sustainify


Kurset giver grundlæggende viden om hvad ESG er og hvordan en virksomhed kan arbejde med ESG rapportering.


Kursisten kan deltage i...

KLIMA-KOMPASSET

Sustainify


Her gennemgås Erhvervsstyrelsens gratis værktøj, som virksomheder kan bruge til at få overblik og indsigt i drivhusgasudledninger og bruge det til at nedsætte virksomhedens samlede udledninger.


Kursisten har herefter grundlæggende viden...


INTRO TIL ESG

Sustainify


Kurset er en introduktion til ESG, hvad ESG dækker og den foreløbige plan for udrulning fra EU. Herunder hvilke krav der stilles og hvornår.


Kursisten får indsigt i...

SCOPES 1, 2 & 3

Sustainify

Kurset er en introduktion til de 3 scopes over en virksomheds samlede drivhusgas udledninger, herunder at kunne identificere hvilke ud-ledninger der hører under de forskellige scopes. Der bruges GHG-protokollens standard for udledninger.


Kursisten kan herefter hjælpe en arbejdsgiver...

BÆREDYGTIGT INDKØB

Sustainify

Kurset er en introduktion til de 3 scopes over en virksomheds samlede drivhusgas udledninger, herunder at kunne identificere hvilke ud-ledninger der hører under de forskellige scopes. Der bruges GHG-protokollens standard for udledninger.


Kursisten kan herefter hjælpe en arbejdsgiver...