Blog post 05 - Regulatorisk compliance - bæredygtighedsrisici

BLOG POST 05

Af Eva Grønbjerg Christensen

Juli 2023

BÆREDYGTIGHEDSRISICI: REGULATORISK COMPLIANCE

Hvad skal man kigge efter som en bæredygtig investor?


Jeg foreslår, at du starter med at kigge på nogle bære-dygtighedsrisici for virksomheder - dette blogindlæg handler om en af disse risici; Regulatorisk compliance og hvordan det kan bruges for os bæredygtige investorer.


Et af de vigtigste aspekter af bæredygtighedsrisici for virksomheder er regulatorisk compliance - især når ny regulering og krav fra myndighederne bliver rullet ud, som vi ser i øjeblikket med bl.a. EGS. Det handler om behovet for, at virksomhederne overholder forskellige love og regler, der er relateret til klima- og miljøbeskyttelse, menneske-rettigheder, arbejdsstandarder og virksomhedsstyring. Disse kan variere på tværs af forskellige lande, regioner eller brancher og kan ændre sig over tid. Manglende overholdelse kan medføre alvorlige konsekvenser, såsom bøder, sanktioner, retssager, omdømmeskade og tab af markedsadgang.


Derfor er det vigtigt for virksomhederne at overvåge og håndtere deres regulatoriske compliance risiko. Nogle af måderne til at mindske de regulatoriske risici er:


- Gennemføre regelmæssige vurderinger af det juridiske og regulatoriske miljø i de lande og regioner, hvor de opererer eller henter fra.


- Udvikle og implementere politikker og procedurer, der stemmer overens med de relevante love og regler samt med de bedste praksis og standarder i deres branche.

Image made by Sustainify with Bing Image Creator (AI)

- At tilbyde uddannelses- og oplysningsprogrammer for deres medarbejdere, leverandører og partnere om vigtigheden af overholdelse og de potentielle risici ved manglende overholdelse.


- At etablere mekanismer til rapportering, undersøgelse og løsning af eventuelle overholdelsesproblemer eller hændelser, der måtte opstå.


- At holde løbende kontakt med interessenter, såsom regulatorer, kunder, investorer og civilsamfundsorganisationer, for at kommunikere deres overholdelsesindsats og resultater, og for at imødekomme eventuelle bekymringer eller feedback.


Ved at gøre dette kan virksomhederne ikke kun reducere deres bæredygtighedsrisiko, men også forbedre deres omdømme, konkurrenceevne og værdiskabelse. Som bæredygtig investor kan vi tjekke, om disse skridt er sat i værk og noget virksomheden rapporterer om, i årsrapporten.


Vi skal også se regulatorisk overholdelse som en nøglefaktor, der påvirker virksomhedernes bæredygtighedspræstation. Det henviser til graden af, at virksomhederne overholder de love og regler, der styrer deres miljømæssige, sociale og governance (ESG) praksis. Regulatorisk overholdelse kan have både positive og negative virkninger på bæredygtighedsrisikoen og afkastet for virksomhederne og deres investorer.


På den ene side kan regulatorisk overholdelse reducere virksomhedernes bæredygtighedsrisiko ved at sikre, at de opfylder de minimale standarder for ESG-præstation og undgår bøder, sanktioner, retssager eller omdømmeskade. Regulatorisk overholdelse kan også skabe muligheder for virksomhederne for at opnå konkurrencefordele, få adgang til nye markeder, tiltrække kunder og investorer og forbedre deres brandværdi ved at demonstrere deres engagement i bæredygtighed.


På den anden side kan regulatorisk overholdelse øge virksomhedernes bæredygtighedsrisiko ved at pålægge dem yderligere omkostninger, begrænsninger og usikkerheder på deres drift og strategier. Regulatorisk overholdelse kan også skabe udfordringer for virksomhederne til at tilpasse sig det skiftende og komplekse regulatoriske landskab, især i forskellige myndigheder og sektorer. Regulatorisk overholdelse kan også udsætte virksomhederne for risikoen for regulatorisk fangenskab, hvor de påvirker eller manipulerer regulatorerne til at tjene deres egne interesser frem for det offentlige gode.


Derfor er regulatorisk overholdelse et tveægget sværd, der kan påvirke virksomhedernes bæredygtighedsrisiko og afkast på forskellige måder. Som bæredygtige investorer skal vi vurdere, hvor godt virksomhederne håndterer deres regulatoriske overholdelse og hvordan de udnytter den til at skabe værdi for sig selv og deres interessenter. Vi skal også overvåge de regulatoriske udviklinger og tendenser, der kan påvirke ESG-præstationen og udsigterne for virksomhederne i vores portefølje. Ved at gøre dette kan vi identificere og gribe de muligheder og mindske de risici, som regulatorisk overholdelse medfører for vores bæredygtige investeringsmål.


Jeg ønsker dig en glad investering med lav risiko!

LATEST

June 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- FLOW CHART

May 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- BUSTING  MYTHS

April 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- THE HOW