Blog post 04 - Flowchart til dine bæredygtige investeringer
Sustainify_green_savings

FLOWCHART TIL DINE BÆREDYGTIGE INVESTERINGER

BLOG POST 04

Af Eva Grønbjerg Christensen

Juni 2023

Investér Bæredygtigt - og bliv fremtidens vinder på aktiemarkedet

Bæredygtige investeringer for en bedre fremtid


I de seneste år har der været en stigende opmærksomhed og bekymring omkring investeringers påvirkning af miljøet og samfundet. Bæredygtige investeringer, som nogle gange kaldes socialt ansvarlige investeringer (SRI) eller ESG-investeringer, er en form for  investering, hvor der fokuseres på værdibaserede investerings-beslutninger med afsæt i det sociale og miljømæssige.


Denne tilgang tager ikke kun hensyn til det finansielle afkast - men også den miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) præstation af virksomhederne i porteføljen. Mange investorer leder efter måder at investere på en ansvarlig og bæredygtig måde, der er i overensstemmelse med deres værdier.

Jeg har lavet et flowdiagram, der beskriver de vigtigste trin, som investorer kan tage mod bæredygtige investeringer. Flowdiagrammet er ment som en hjælpsom guide, til at begynde din rejse mod ansvarlige investeringer. Det første trin er at identificere dine værdier, gøre dem til dine investerings-kriterier og bruge værktøjer som Sustainable Stock Finder.com. Flowdiagrammet indeholder også trin, hvor overvågning af porteføljen indgår – samt at tage action, hvis der ikke længere er overensstemmelse med dine værdier.


Ved at oplyse og informere investorer om bæredygtighed, via bl.a. bæredygtighedsdata og standardisering af begreber og definitioner, ser vi at bæredygtige investeringer ikke længere er niche, men mainstream. Ansvarlige og bæredygtige investeringer vinder fortsat indpas over hele verden, godt hjulpet på vej med lovgivning fra EU. Investorer med langsigtet syn på investeringer, som strategisk tilpasser porteføljen med værdier – har en større chance for et positivt afkast på investeringen både økonomisk og miljømæssigt og socialt.


Grundlaget for bæredygtige investeringer


Bæredygtige investeringer, også kendt som socialt ansvarlige investeringer (SRI), ESG-investeringer eller SDG-investeringer, er en investeringsmetode, der sigter mod at generere langsigtede finansielle afkast samtidig med at skabe positive sociale og miljømæssige resultater. En klar forståelse af grundlaget for bæredygtige investeringer er afgørende for investorer, der ønsker at tilpasse deres investeringer med deres værdier. I flowdiagrammet bliver du guidet til at starte med at læse bogen om bæredygtige investeringer, som jeg er medforfatter til (Investér Bæredygtigt - og bliv fremtidens vinder på aktiemarkedet), du kan finde den her >>> før du identificerer dine værdier. Jeg giver dig også nogle værktøjer i flowdiagrammet til at hjælpe dig med at identificere virksomheder, der matcher dine investeringskriterier - vi kan starte med at identificere dine værdier.


Identificér dine værdier


I flowdiagrammet starter jeg med et trin, om at identificere dine egne værdier - dette skyldes, at vores værdier kan være en rigtig god guide, når du begynder at lede efter virksomheder til dine bæredygtige investeringer. Hvis du for eksempel er passioneret omkring miljømæssige emner, kan du overveje at investere i virksomheder, der fokuserer på vedvarende energi eller reduktion af affald. Hvis dine værdier er mere fokuseret på sociale områder, kan du overveje virksomheder, der arbejder seriøst med mangfoldighed eller menneskerettigheder. Det betyder, at når du identificerer dine værdier, er det vigtigt at overveje, hvilke spørgsmål og emner, der er vigtige for dig og hvad du vil lave dit afkast på.


Sustainify_green_savings

Brug Sustainable Stock Finder


Når du har identificeret dine værdier og mål, er det næste skridt i flowchartet at finde virksomheder, der passer til dine investeringskriterier. SustaianbleStokFinder.com er et nyttigt værktøj og en ressource der kan hjælpe dig med at identificere virksomheder, der prioriterer de samme områder som dig og se hvilket niveau virksomheden er på, i processen. Sustainable Stock Finder giver  investorer mulighed for at sammensætte en diversificeret portefølje, der passer til egne fokusområder inden for bæredygtighed og samtidig genererer stærke langsigtede finansielle afkast.


Du kan tjekke SustainableStockFinder her >>>


Hvad du IKKE vil investere i?


Negativ screening er en form for investeringsmetode, der giver investorer mulighed for at udelukke virksomheder, hvis produkter, tjenester eller praksis er i konflikt med værdierne. Det er en populær tilgang, som bruges af bæredygtige investorer, der har forpligtet sig til at investere i virksomheder, der matcher deres værdier, mens de undgår dem, der engagerer sig i aktiviteter, der ikke matcher.


Den negative screening proces


Den negative screening proces handler om at identificere de sektorer, produkter og virksomheder, du ønsker at udelukke fra din portefølje. Dette trin kræver at du afstemmer virksomheden og dine værdier og ser om der er områder du ikke kan accepterer er en del af dine investeringer. Du skal se på bæredygtighedsfaktorer, såsom overtrædelse af menneskerettigheder, miljøskader og/eller mangfoldighed i ledelsen. Nogle af de mest kontroversielle sektorer, som investorer ekskluderer er ofte sektorer som tobak, våben, fossile brændstoffer, gambling og mode. 


Når investorer bruger negativ screening, skal vi være specifikke omkring de sektorer, produkter og lande, vi ikke ønsker at investere i. Disse oplysninger kan bruges til at filtrere virksomheder ud, hvis praksis ikke stemmer overens med vores personlige værdier. Nogle værktøjer kan endda tillade investorer at oprette en skræddersyet liste over udelukkelseskriterier, der matcher vores specifikke præferencer.


I flowdiagrammet er negativ screening derfor med som et trin du skal forholde dig til, men det kan også være at du ved hvilke produkter, sektorer og/eller lande du godt vil investere i – derfor kan du evt. springe negativ screening over og fortsætte til positiv screening.


Hvad vil du GODT investere i?


Positiv screening er en form for udvælgelse af virksomheder inden en eventuel investering, hvor der lægges vægt på overensstemmelse med virksomheden og investorernes værdier og investerings-kriterier. Positiv screening er et afgørende skridt i den bæredygtige investeringsproces og derfor også et trin i flowchartet og derfor er spørgsmålet om, hvad du GODT vil investere I med. Beslut dig for sektorer eller brancher, der stemmer overens med dine værdier, specifikke bæredygtige temaer såsom vedvarende energi, klima og/ eller social retfærdighed.


Hvis du f.eks. vil investere i vedvarende energi, kan du fokusere på virksomheder, der er involveret i vind-, sol- eller bølgeenergi. Eller hvis du investere i diversitet eller god ledelsesskik – så er det også en mulighed at finde virksomheder, der matcher det.


Evaluér performance på bæredygtighed


For at sikre, at virksomhederne opfylder dine bæredygtighedskriterier, er det vigtigt at evaluere deres ESG (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige) CSR (Corporate Social Responsibility) og SDG (bæredygtige udviklingsmål) præstation. Dette trin er nødvendigt for at verificere, om virksomheden opererer på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde samtidig med at opretholde god corporate governance og driver ansvarlig virksomhed. I flowchartet bliver du guidet til at bruge bæredygtigheddata, ratings, research og analyser af virksomhedernes performance på bæredygtighed - f.eks. ved hjælp af SDG Progress Tool af Sustainify >>>. Investorer kan på denne måde træffe informerede beslutninger, om hvilke virksomheder der stemmer overens med deres værdier, ved at bruge værktøjer til at vurdere deres arbejde med bæredygtighed og specifikke parameter indenfor bæredygtighed.

At holde din portefølje i overensstemmelse med dine værdier


At investere i virksomheder, der er i overensstemmelse med dine værdier, er kun en del af bæredygtig investering. Overvågning af din portefølje og sikring af, at den er i overensstemmelse med dine værdier over tid, er lige så vigtigt. Der er specifikke værktøjer, som investorer kan bruge, til at holde øje med bæredygtighed og virksomhedens performance over tid og hjælpe med at overvåge dine investeringer – enkeltvis eller samlet i porteføljen.

SDG Progress Tool fra Sustainify (som nævnt tidligere), kan give investorer dette indblik og indsigt om det er nødvendigt med en eller flere justeringer af portefølje. At monitorere porteføljen kan gøre det nødvendigt at tage action – hvis der ikke længere er overensstemmelse med værdierne.


Tag handling om nødvendigt


At tage action, når det er nødvendigt, er en del af ansvarlig investering – hvis en virksomhed i din portefølje ikke længere er i overensstemmelse med dine værdier, er det vigtigt at evaluere hvorfor og om der er behov for en ændring. Hvis virksomheden f.eks. ikke længere lever op til dine krav om bæredygtighed, har investorer flere muligheder for at tage action. Herunder at sælge deres aktier – også kaldet ’divestment’ - eller forsøge at bruge ‘shareholder activism’ til at påvirke virksomhedens ledelse til at ændre adfærd.

Sustainify_green_savings

Bæredygtige investeringer handler altså ikke kun om at stille krav om bæredygtighed, og sørge for at der er et match, med dine egne værdier – det handler lige så meget om at holde øje med udviklingen af arbejdet med bæredygtighed blandt dine investeringer. Det kræver værktøjer og bæredygtighedsdata til at måle på bæredygtighed og processen - over tid. Med god og minimum overvågning og evaluering, kan investorer sikre, at vores investeringer er i overensstemmelse med værdierne, samt opfylder eventuelle økonomiske forventninger. Med det medfølgende flowchart, er det nu nemmere end nogensinde før, at foretage bæredygtige investeringer ved hjælp af de værktøjer, der leveres af Sustainify, og tage et skridt ad gangen - god investering!

LATEST

May 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- BUSTING  MYTHS

April 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- THE HOW

March 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- WHAT & WHY