Blog post 01 - Hvorfor og Hvordan
Sustainify_green_savings

Hvad Du Skal VideBæredygtighed og investering er to ord, der ved første øjekast kan virke uforenelige. Hvordan kan man lave et positivt afkast, mens man også har omtanke for miljø og samfund? Handler investering ikke altid kun om, at maksimere overskud og minimere risici?


Sandheden er, at bæredygtighed og investering ikke kun er forenelige, men også komplementære. Faktisk indser flere og flere investorer, at de ved at inkorporere af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer, de 17 verdensmål (SDG) og Corporate Social Responsibility (CSR) faktorer, i deres investeringsbeslutninger, kan hjælpe med at opnå bedre langsigtede afkast, uden at ødelægge planeten og stadig være en ansvarlig aktionær.

BÆREDYGTIGHED & INVESTERING

- HVORFOR OG HVORDANHvad Er Bæredygtige Investeringer?


Hvad er bæredygtig investering?

Bæredygtig investering er en strategi, hvor du investerer baseret på dine værdier og finder de virksomheder, der gavner miljøet og/eller samfundet. Det kan være så simpelt som at undgå virksomheder eller brancher, hvis deres produkter eller ydelser strider mod dine egen etik, moral og grundlæggende værdier. Du kan også investere på måder, som du tror vil fremme bestemte mål, såsom at reducere drivhusgasemissioner, forbedre menneskerettighederne eller fremme diversitet og inklusion.


Bæredygtig investering betyder ikke at vi ofrer finansiel profit for velgørenhed, værdier eller bæredygtighed. Tværtimod søger bæredygtig investering at afstemme investeringsbeslutninger med investorernes sociale og miljømæssige værdier, samtidig med at der genereres langsigtede afkast. At lave et positivt afkast er derfor vi investerer, men med bæredygtig investering er afkastet ikke det eneste mål. Det handler nemlig om hvordan og hvad vi skaber det positive afkast ved – det skal matche vores værdier, som vi også lever efter i andre aspekter af vores liv.Hvorfor Er Bæredygtige Investeringer Vigtige?


Hvorfor er bæredygtig investering vigtige?

Bæredygtig investering er vigtige, fordi det afspejler en ændring i, hvordan virksomheder og investorer tænker på værdiskabelse. Tidligere blev traditionel investering mest målt på den finansielle værdi i et selskab, såsom fortjeneste per aktie eller afkast på egenkapitalen. Men investorer ser i højere grad på mere end det. Investorer forsøger at se virksomheden holistisk, for at få et fuldt billede af, hvordan en virksomhed fungerer, herunder hvordan den påvirker sine interessenter.


I dag måles værdi i stigende grad ved bæredygtighed som ESG-faktorer, der afspejler, hvordan en virksomhed rapporterer om, håndtering af sin miljøpåvirkning (såsom CO2-aftryk eller vandforbrug), sin sociale påvirkning (såsom arbejdstagerforhold eller kundetilfredshed) og sine ledelsespraksis (såsom bestyrelsesdiversitet eller ledelsesgodtgørelse). Disse faktorer kan have en betydelig indflydelse på en virksomheds omdømme, risikoprofil, innovationspotentiale og langsigtede rentabilitet.


Ved at overveje bæredygtighedsfaktorer (såsom ESG, SDG’erne og CSR) i vores investeringsbeslutninger kan bæredygtige investorer få dybere indsigt i, hvordan værdi vil blive skabt fremadrettet. De kan også identificere muligheder for at investere i virksomheder, der er godt positioneret til at drage fordel af nye tendenser såsom ren energi, cirkulær økonomi eller omstilling til mere bæredygtighed. Desuden kan bæredygtige investorer bruge deres kapital til at støtte startups, der matcher deres værdier og bidrager til at løse nogle af de mest presserende globale udfordringer, som vi alle står overfor, såsom klimaændringer, fattigdom eller ulighed.

Af Eva Grønbjerg Christensen

Marts 2023

BLOG POST 01

LATEST

May 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- BUSTING  MYTHS

April 2023

SUSTAINABILITY & INVESTING

- THE HOW